RECREATIE

RECREATIE

Beschrijving

Werking

Locatie

Schaal van effect

Literatuur

Recreatieve en culturele diensten betekent het bieden van groene mogelijkheden voor recreatieve activiteiten en niet-commercieel gebruik. Het is het meest aanwezige type vegetatie binnen de stadsgrens en heeft lokale en regionale effecten.Er is breed consensus over de recreatieve waarde van ecosystemen. In steden zijn daarom aparte zones voor aangelegd naar aanleiding van een architectonische koerswijziging. Tijdens het International Architectuur Congres in 1934 (CIAM) was de nieuwe functiescheiding concept voor stedelijke functies geïntroduceerd. Deze kwam als reactie op de wilde groei van vervuilende industrie binnen de bebouwde omgeving. Het nieuwe concept bepaalde zones per functie. Zo zijn er aparte zones geïntroduceerd voor industrie, wonen, verkeer en ook aparte zones voor recreatie. Recreatieve zones zijn groen en bieden gelegenheid voor diverse vormen van activiteiten, zoals wandelen, sport, of gewoon zitten op het gras.Stedelijke of rurale omgevingen, aparte recreatieve zones.


          


Het effect op het menselijk welbevinden, fysieke en mentale gezondheid is lokaal, maar heeft ook een regionale uitstraling in geval dat er voldoende robuuste vegetatie aanwezig is. Het koelende effect van stadsparken bijvoorbeeld is ook op 300 afstand voelbaar.

     


Millenium Ecosystem Assessment (MEA 2005)

 

TEEB 2007 - Integrating the ecological and economic dimensions in biodiversity and ecosystem service valuation. www. http://teebweb.org/

 

Charta van Athene, CIAM 1934


Meer weten? Neem contact met ons op:

06 30599960